ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ.ದ ನೇಮಕಾತಿ


ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ: www.ksrtcjobs.com


ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ವಿವರಗಳು

1. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ
2. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
3. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ
4. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ
5. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
6. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ
7. ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ
8. ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ
9. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ
10. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
11. ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ
12. ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ
13. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ
14. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ
15. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ
16. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Last updated date