ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮದ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು (ದಿನಾಂಕ:10-12-2020 ರಂದು)

ಕ್ರ.ಸಂ. ಶ್ರೀಯುತರು ಅಧಿಕಾರಿ / ಅಧಿಕಾರೇತರ
1 ಶ್ರೀ ಎಂ.  ಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ,
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560027.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
1 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.  ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ,
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560027.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
3 ಶ್ರೀ ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೇಜ್, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560001.
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
4 ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560027
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಶಿಖಾ, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಮನಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560027
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
6 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ, ಭಾಆಸೇ, 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
7 ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮಾ ರಾವ್ ಎಂ., ಭಾಆಸೇ, 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಈಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಕಲಬುರ್ಗಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
8 ಡಾ. ರಾಮ್‌ ನಿವಾಸ್‌ ಸೆಪಟ್, ಐಪಿಎಸ್, 
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ),
ಕರಾರಸಾನಿಗಮ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560027
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
9 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ., ಕಆಸೇ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ)
ಕರಾರಸಾನಿಗಮ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560027.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
10 ಶ್ರೀ ಪರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾರಿಗೆ), 
ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ,
 ಪರಿವಾಹನ್ ಭವನ್, ನಂ:1, ಸಂಸದ್ ಮಾರ್ಗ, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ-110001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ) 
(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ)
10 ಶ್ರೀ ಪಿ. ರುದ್ರೇಶ,
ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು,
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಿಲಯ,
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎದುರು,
3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ– 577 201

ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರೇತರು) 

10 ಶ್ರೀ ರಾಜು ವಿಠಲಸಾ ಜರತಾರಘರ,
ದಿವಟಿ ಓಣಿ, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪನ ಪೇಟ್,
ಕಮರಿಪೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – 580 028

ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರೇತರು) 

10 ಶ್ರೀ ಆರುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ,
ನಂ – 180, ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ,
ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17,
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎದುರು,
ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರೇತರು) 

1 ಶ್ರೀ  ಗಿರೀಶ್ ಸಿ. ಹೊಸುರ,  ಭಾಅಸೇ., 
ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ತರು,
ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಎ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ನಂ:1, ಆಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560001.
ಆಹ್ವಾನಿತರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)

Last updated date 01-12-2020 03:15 AM
Custom Search

Sort by:
Relevance
Relevance
Date